ДЛЯ ЧОГО ПРОВОДИТИ ОЦІНКУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ? ЧАСТИНА 1.

ДЛЯ ЧОГО ПРОВОДИТИ ОЦІНКУ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ? Частина 1.

Відповідь на питання: Для чого оцінювати об`єкти інтелектуальної вланості? багато в чому визначає вибір підходів, методів та методик, що будуть застосовані в процесі оцінки.

 

Вибір мети оцінки або відповідь на питання для чого проводити оцінку об’єкту інтелектуальної власності – дуже важлива складова в процесі оцінки майна взагалі та в оцінці нематеріальних активів зокрема. Відповідь на це питання багато в чому визначає вибір підходів, методів та методик, що будуть застосовані в процесі оцінки.

І так: для чого проводити оцінку так як визначитись з метою оцінки.

У Міжнародних Стандартах з оцінки вказано, що оцінка об’єктів інтелектуальної власності може проводитись з метою: 

 • визначення бази оподаткування майна підприємства;
 • визначення вартості інтелектуальної власності, що вноситься до статутного фонду підприємства;
 • вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності, що передаються за Договором;
 • визначення розміру компенсації, яку необхідно сплатити власнику об’єкту інтелектуальної власності чиї права порушені.

Випадки коли виникає необхідність в оцінці взагалі в тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності можна умовно поділити на дві групи.

До першої групи належать випадки, коли змінюється юридичний статус об’єкту оцінки або підприємства:

 • оцінка для продажу або купівлі об’єкту власності;
 • оцінка для поділу майна між власниками;
 • оцінка при злитті підприємств або утворення нового підприємства на базі іншого;
 • оцінка для реорганізації або ліквідації підприємства.

 До другої групи входять ситуації, коли юридичний статус активу та власника не змінюється:

 • оцінка нематеріального активу для внесення до статутного фонду;
 • оцінка нематеріального активу для укладення ліцензійного договору та для обґрунтування розрахунку плати за користування активом;
 • оцінка для обґрунтування розрахунку авторської винагороди;
 • оцінка для отримання кредиту;
 • оцінка для оподаткування при купівлі-продажу об’єкту інтелектуальної вланості;
 • оцінка для страхування.

Це далеко не повний перелік всіх можливих ситуацій коли може знадобитись оцінка об’єктів інтелектуальної власності.

Отримати консультацію

Задайте всі питання нашому менеджеру

Бажаєте замовити послугу? Телефонуйте: +38 067 770 77 90, +38 073 770 77 90