Операція “Переоцінка 2020”. Частина 2

Операція "Переоцінка 2020". Частина 2

У першій частині мова йшла про ті Кому вигідно провести переоцінку, Кому обов’язково проводити переоцінку, У другій частині наведено покроковий алгоритм переоцінки.

16.12.20

Операція “Переоцінка 2020”. Частина 2.

Покроковий алгоритм переоцінки.

Хто не читав першу частину “Переоцінка 2020” може ознайомитись з нею та довідатись про ті Кому вигідно провести переоцінку та Кому обов’язково проводити переоцінку.

В цій частині про основні кроки для переоцінки основних засобів. Їх всього чотири.

 

КРОК 1.

Визначаємо справедливу вартість.

Справедлива вартість – сума, за якою можна продати актив або сплатити зобов’язання за звичайних умов на певну дату. Таке формулювання наведений у Стандарті бухгалтерського обліку П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”. Там же наведені приклади справедливої вартості для деяких груп:

  • машини та обладнання — за ринковою вартістю. У разі відсутності даних про ринкову вартість — відновлювальну вартість (теперішню собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки;
  • інші ОЗ — виходячи з відновлювальної вартості (теперішньої собівартості придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки.

ТРЕБА ПАМ ” ЯТАТИ !!!

Для визначення справедливої вартості ОЗ при переоцінці згідно зі ст. 7 Закону про оцінку слід залучати незалежного оцінювача. Інакше оцінку майна можуть визнати недійсною, що передбачено ст. 8 Закону про оцінку. На необхідність залучення незалежного оцінювача для переоцінки об’єктів ОЗ неодноразово звертали увагу офіційні органи (листи МФУ від 26.03.09 р. № 31-34010-10/23-1462/1846, Держкомпідприємництва від 13.10.05 р. № 8950, від 10.11.05 р. № 9911). При цьому треба орієнтуватися на вартість без ПДВ об’єкта ОЗ, яка зазначена у звіті про незалежну оцінку (див. лист НБУ від 11.02.08 р. № 12-112/199-1485).

КРОК 2.

Розраховуємо індекс переоцінки.

Індекс переоцінки розраховуємо за формулою:

де,

Іпереоц – індекс переоцінки;

Вспр – справедлива вартість;

Взав – залишкова вартість.

 

КРОК 3.

Визначаємо переоцінену вартість і суму амортизації.

Переоцінену вартість визначаємо за формулою

Впереоц = Вперв х Іпереоц,

де,

Впереоц – переоцінена вартість;

І переоц – індекс переоцінки;

Вперв — первісна вартість об’єкта ОЗ, грн.;

Суму амортизації визначаємо за формулою:

Ампереоц = Ампоч х Іпереоц,

де,

Ампереоц – сума амортизації;

Ампоч — сума нарахованої амортизації об’єкта ОЗ на дату переоцінки, грн;

Іпереоц – індекс переоцінки

КРОК 4.

Відображаємо результати переоцінки в бухгалтерському обліку.

Про відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку в наступній статті.

Насамкінець нагадуємо:

КОНСУЛЬТУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕОЦІНКИ ВІД КОМПАНІЇ НЕЗАЛЕЖНА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА І ОЦІНКА

ЗАМОВЛЯЙТЕ ЗА ТЕЛЕФОНОМ

067 770 77 90

Отримати консультацію

Задайте всі питання нашому менеджеру

Бажаєте замовити послугу? Телефонуйте: +38 067 770 77 90, +38 073 770 77 90