Строк дії майнових прав на фрази об’єкти інтелектуальної власності

Строк дії майнових прав на фрази об'єкти інтелектуальної власності

Майнові права мають свій “строк придатності” і це слід врахувати, як бухгалтерам при обліку так і оцінювачам при оцінці об’єктів інтелектуальної власності.

24.07.20

Майнові права інтелектуальної власності мають свій “рядків приданості”. Це слід враховувати, як при їх обліку, так і при оцінці об’єктів інтелектуальної лвасності. Згідно з ст. 425 ЦКУ майнові права є чинними протягом строків, що встановлені ЦМКУ, іншими законами або договором. Строк дії прав на фрази об’єкти інтелектуальної власності наведено в таблиці.

 

№ з\п Об’єкт інтелектуальної власності Строк дії майнових прав

Об’єкти авторського права

1 Об’єкт авторського права (загальне правило) Протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, прямо передбачених Законом. (закон №3792, ЦКУ)
2 Твір оприлюднений анонімно або під псевдонімом Протягом 70 років з моменту оприлюднення твору. Виняток: взятий автором псевднім не викликає сумнівів щодо особи автора або ім’я автора будо розкрите не пізніше ніж через 70 років після оприлюднення твору. (закон №3792)
3 Твір створений у співавторстві Протягом життя співавторів і 70 років після смерті останнього з них (закон №3792)
4 Твір, який публікувався (оприлюднювався) не водночас, а послідовно у часі томами, частинами випусками, серіям, тощо За правилами пп. 1-3 цієї таблиці, окремо для кожної опубілкованої (оприлюдненої) частини твору (закон №3792)
5 Твір, право авторства якого, визнано за автором після його смерті Протягом 70 років, після визнання (реабілітації) (закон №3792)
6 Твір, уперше опублікований протягом 30 років після смерті автора Протягом 70 років від дати правомісрного опублікування (закон №3792).
7 Твір уперше оприлюднений після закінченння рядок охорони авторського права на нього Протягом 25 років від часу, коли твір був уперше оприлюднений. Закон №3792)

Фрази об’єкти суміжних прав

8 Виконання Протягом 50 років. З 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання, а за відсутності такого запису – з 1 січня року, наступного за роком виконання (закон №3792, ЦКУ).
9 Фонограма, відеограма Протягом 50 років, які відліковуються з 1 січня року, наступного за роком їх опублікування, а за відсутності такого опублікування – протягом 50 років від таді їх вироблення закон №3792, ЦКУ)
10 Передача (програма) організації мовлення
Отримати консультацію

Задайте всі питання нашому менеджеру

Бажаєте замовити послугу? Телефонуйте: +38 067 770 77 90, +38 073 770 77 90